Selections of Karmello Chocolates

COCKTAIL SELECTION
Price: 6,99 EUR
CUBA LIBRE
Price: 6,99 EUR
COSMOPOLITAN
Price: 6,99 EUR
TEQUILA SUNRISE
Price: 6,99 EUR
LYCHEE
Price: 6,99 EUR
PASSION FRUIT
Price: 6,99 EUR
STRAWBERRY
Price: 6,99 EUR
BANANA
Price: 6,99 EUR
COCOA&ALCOHOL
Price: 6,99 EUR
MILKY HAZELNUT
Price: 6,99 EUR
WHITE ALMOND
Price: 6,99 EUR
GINGERBREAD
Price: 6,99 EUR
AMARETTO
Price: 6,99 EUR
TRIPLE SEC
Price: 6,99 EUR
ITALIAN COFFEE
Price: 6,99 EUR
DARK GIANDUJA
Price: 6,99 EUR
WHITE GIANDUJA
Price: 6,99 EUR
WHISKY
Price: 6,99 EUR
CHILLI VODKA
Price: 6,99 EUR
COOKIE
Price: 6,99 EUR
CARAMEL HEARTS
Price: 6,99 EUR